BİLGİ GÜVENLİĞİ VE GİZLİLİĞİ POLİTİKAMIZ

DRUZ YAZILIM ailesi olarak, ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistem ve ISO 27701 Gizlilik Bilgi Yönetim Sistemi  Standartları doğrultusunda;

* Kendisi ve paydaşlarının bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamayı,

* Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen sıfatıyla kişisel ve kurumsal bilgilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini korumayı,

* Kendisinin ve paydaşlarının bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi,

* Kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumayı,

* Bilgi güvenliği ve gizliliği ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,

* Tabi olduğu ulusal, uluslararası veya sektörel düzenlemelerden, ilgili mevzuat ve standart gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan bilgi güvenliği ve gizliliği gereksinimlerini sağlamayı,

* İş/Hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği ve gizliliği tehditlerinin etkisini azaltmayı ve işin sürekliliği ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,

* Kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği ve gizliliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi,

* Bilgi güvenliği ve gizliliği farkındalığını arttırmak amacıyla yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri sağlamayı

taahhüt ederiz