DRUZ YAZILIM E-İMZA ALTYAPISI
İSG Profesyonelleri tarafından kullanılan elektronik imzalar İBYS yazılımları üzerinden Bakanlığa gönderilecek olan İSG verilerini şifrelemektedir. Bu şifreleme sırasında öncelikle İSG Profesyonellerinin İSG-KATİP atamaları ile çalışanların firma bilgileri eşleştirilerek çalışan ile İSG Profesyonelinin hizmet alıp-almama ilişkisi kontrol edilmektedir. Daha sonra ise İSG verilerinin E-İmza ile şifrelenerek Bakanlığa gönderilmesi aşamasına gelinir. E-İmza ile şifrelenmeyen/şifrelenemeyen İSG verileri Bakanlığa gönderilemeyeceği için İSG Profesyonelleri için E-İmza kullanımı zorunlu hale gelmektedir.
 
İSG Profesyonellerinin İBYS yazılımlarını kullanımı sırasında elektronik imza (E-İmza) ile ilgili olarak yaşadıkları birtakım sorunlar söz konudur. Bunları sıralamak mümkündür;
  1. Kullanılan her farklı bilgisayar için E-İmzanın driver kurulum zorunluluğu
  2. Bir takım yardımcı -imza okuyucu, java gibi- programların kurulum zorunluluğu
  3. E-İmzanın hizmet verilen her iş yerine taşınması zorunluluğu
  4. Elektronik imzanın kaybolması, unutulması, çalınması riski
  5. Elektronik imzanın her İBYS yazılım programında çalışmaması
  6. Her tür akıllı mobil telefonlar ve tabletlerde kullanılamaması
  7. İnternet tarayıcılarının (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari vb.) bir kısmında kullanılamaması
  8. İşletim sistemlerinin bir kısmında (Windows, Linux, Mac OS, Pardus vb) kullanılamaması
Druz Yazılım İSG Profesyonellerinin Elektronik imza (E-İmza) ile ilgili olarak yaşadıkları tüm sorunları ortadan kaldırmaktadır. Druz Yazılım geliştirmiş olduğu “Elektronik İmza Okuyucu -HUB- Programı” ile yaşanan ve yaşanması muhtemel tüm sorunları ortadan kaldırmıştır.

Druz Yazılımla 2 İşlem Yaparak E-İmza Sorunlarının Tümünden Kurtulmak Mümkündür!
  1. İnternet bağlantısı olan bir bilgisayarda Elektronik imza (E-İmza) driver’ını kurmak,
  2. Elektronik İmzayı bu bilgisayara takıp “Druz HUB Programını” çalıştırmak yeterlidir.
Bu iki işlemi yaptıktan sonra elektronik imzanızı her tür internet tarayıcısında, akıllı mobil telefonlar ve tabletlerde, e-imza driver’ı ve başka hiçbir yardımcı program kurmadan tüm bilgisayarlarda, her tür işletim sisteminde, elektronik imzanızı yanınızda taşımadan ve dünyanın her yerinden “Druz İBYS Programını” rahatlıkla kullanabilir ve tüm işlemlerinizi yapabilirsiniz.

“MOBİL İBYS” TÜRKİYE’DE ŞİMDİLİK SADECE DRUZ YAZILIMINDA OLAN BİR ÖZELLİKTİR
Druz yazılım akıllı mobil telefonlarda ve tabletlerde sadece veri kaydı yapmakla yetinmemektedir. Bununla birlikte her türlü akıllı mobil telefon ve tablette elektronik imzayı okuyabilmekte ve her türlü şifreleme işlemini yapabilmektedir. Bir başka ifadeyle İSG Profesyonelleri, Druz İBYS Programını hem tüm bilgisayarlarda ve hem de akıllı tüm mobil telefonlarda ve tabletlerde “Mobil İBYS Programı” şeklinde kullanabilmektedirler.

Örneğin bir işyeri hekimi mobil telefonundan/tabletinden herhangi bir çalışana E-reçete yazıp SGK Medula sistemine onaya gönderebilir. Medula sisteminden üretilip dönen “E-Reçete Kodunu” ilgilisine SMS ve/veya Whatsapp mesajı olarak iletebilir veya bluetooth üzerinden “elle taşınabilir barkot yazıcısına” gönderip yazdırabilir. İsterse yapmış olduğu İSG eğitimlerini de mobil telefonundan veya tabletinden şifreleyip Bakanlığa gönderebilir.