MEVZUAT UYUMLU (BAKANLIK UYUMLU)
Druz Yazılım olarak ürettiğimiz “İBYS Yazılımının” mevzuata uyumluluğu konusunda farklı bir yaklaşım ortaya koymaktayız. Burada temel yaklaşım olarak; “Mevzuatta uygunlukta asgari şartlar değil, azami şartlar karşılanmalıdır” prensibi uygulanmaktadır.

ÖRNEK ÇALIŞMA: “ODYOMETRİK -İŞİTME- TESTİ” YAZILIM ALGORİTMASI

A-) Mevzuat Açısından “Odyometrik -İşitme- Testi” Asgari Şartları:
 1. Gürültülü ortamlarda çalışanlara odyometrik (işitme) testlerinin yapılması gerekmektedir.
  1. Her iki kulakta ölçüm yapılmalıdır
  2. Hava yolu ya da kemik yolunda işitme kaybı ölçülmelidir
  3. En aza 5 frekansta ölçüm yapılmalıdır
 2. Gürültülü ortamlarda çalışanlara yapılan odyometrik (işitme) testleri tekrarlanmalıdır.
Odyometrik Test için mevzuat açısından asgari şartların yerine getirilmesi için, çalışanlara mevzuatın öngördüğü sürelerde bu işlemler yapılmaktadır. Şimdi bu iki şartın karşılanabilmesi için yazılım geliştiren firmalar “Odyometrik Test” veri giriş ekranı için şu işlemleri yapmak zorundalar:
 1. Hangi kulakta (sağ-sol) ölçüm yapıldığını,
 2. Ölçüm yapılan işitme (hava-kemik) yolunu,
 3. Ölçüm yapılan frekansları,
 4. Desibel cinsinden ölçülen değerleri,
 5. Ölçüm yapılan değerlere göre çıkan yorumlar,
 6. Ölçüm yapılan tarih
Görüldüğü gibi asgari mevzuat şartlarının yerine getirilmesi açısından bakıldığında 6 kriteri dikkate alarak “Odyometrik -İşitme- Testinin” asgari şartları sağlanmış olur. Bu haliyle asgari mevzuat şartları açısından herhangi bir sorun sözkonusu değildir.


B-) Mevzuat Açısından “Odyometrik -İşitme- Testi” Azami Şartları:

Druz Yazılımın uyguladığı “Mevzuatta uygunlukta asgari şartlar değil, azami şartlar karşılanmalıdır” prensibine göre yazılım odyometri testinin algoritması şöyle kurgulanmaktadır:

 
 1. Gürültülü ortamlarda çalışanlara odyometrik (işitme) testlerinin yapılması gerekmektedir.
  1. Her iki kulakta ölçüm yapılmalıdır
  2. Hava yolu ya da kemik yolunda işitme kaybı ölçülmelidir
  3. En aza 5 frekansta ölçüm yapılmalıdır
 
 1. Gürültülü ortamlarda çalışanlara yapılan odyometrik (işitme) testleri tekrarlanmalıdır.
 2. İşyeri gürültü düzeyinin ölçülmesi
  1. Meslek hastalığı açısından gürültü düzeyinin yeterli olup olmadığı,
  2. Gürültü düzeyine göre alınması gereken önlemler (kaynakta, ortamda, kişide)
  3. Gürültü düzeyine göre KKD kullanımına karar verilmesi
  4. Gürültü düzeyine göre kullanılması gereken KKD tipi (tıkaç-kulaklık tespiti)
  5. Çalışanın günlük çalışma süresinin hesaplanması
 
 1. Çalışanın çalışma süresi (maruziyet süresi)
  1. Meslek hastalığı açısından maruziyet süresinin yeterli olup olmadığının tespiti
  2. Çalışanın gürültüden korunmasında rotasyona tabi tutulması
 
 1. Çalışanın yaşı
  1. 40 yaşından sonraki her bir yaş için fizyolojik işitme kaybının hesaplanabilmesi
  2. Çalışanın gürültüden korunmasına yönelik yaş faktörünün (<40 yaş) dikkate alınması
 
 1. Çalışanın çalıştığı bölüm
  1. Meslek hastalığı açısından personelin hangi bölümde çalıştığı ve gürültü ilişkisi
  2. Çalışanın gürültüden korunmasında rotasyona tabi tutulması
 
 1. Sağ-sol kulak ile toplam işitme kaybı düzeyine göre yapılacak işlemi belirleme
  1. Sevk için önceki yıllarda yapılan testlerle kıyaslama yaparak karar verme
  2. İşitme kayıp düzeyine göre muayene zamanı hesaplama
 
 1. Toplam işitme kaybına göre engellilik oranı
  1. Balthazard Formülüne göre işitme kaybı düzeyine göre engellilik hesabının yapılması
  2. Engellilik oranına göre hangi işlemin yapılacağının belirlenmesi
 
 1. Toplam işitme kaybı düzeyine göre tedavi yaklaşımı
 2. Meslek hastalığı olma ihtimalinin hesaplanması
 3. Kimlerin Temel İSG eğitimlerini tekrar almaları gerektiğinin hesaplanması
 4. İşitme kaybı açısından risk gruplarının belirlenmesi
 5. Ototoksik ilaç kullanımı olan işitme kayıplı personelin tespit edilmesi
 6. Kimyasal madde maruziyeti olan işitme kayıplı personel tespit edilmesi

Görüldüğü gibi azami mevzuat şartlarının yerine getirilmesi açısından bakıldığında yazılım firmasının en az 30 kriteri dikkate alarak “Odyometrik -İşitme- Test” şartlarını yerine getirmesi gerekir. Bir başka ifadeyle asgari ve azami mevzuat uyumluluğu arasında en az 5 kat fark vardır. Ancak bu önemli detayın kullanıcı tarafından başlangıçta anlaşılması oldukça zordur. Bunun için herhangi bir yazılım programını en az 6 ay aktif kullanmak gerekir. Bu tarihten sonra ihtiyaçlar artıkça yazılım beklentileri de artacağından fark edilir hale gelecektir.

Sonuç olarak sadece basit bir modül için bile çok ciddi mevzuat çalışması yapılması gerektiği ve bu mevzuata göre de yazılım algoritmasının kurgulanması gerektiği görülmektedir. Druz Yazılım olarak olabildiğince bu ilkeye uymaya çalışmaktayız. Dolayısıyla bizim “mevzuata uygunluktan” kastettiğimiz şey %100 uyumluluktur.