DRUZONLINE İSG YAZILIMI – MASAÜSTÜ – İBYS
Druzonline İSG Yazılımı, 2011 yılında yazılımına başlanan, 2013 yılında Beta-sürümleri yayınlanan ve bugün dahi geliştirmeye devam edilen en kapsamlı İSG yazılım ürünümüzdür.

A-] DRUZONLİNE İSG YAZILIMININ TEMEL ÖZELLİKLERİ

Druzonline İSG Yazılımını gerek ulusal ve gerekse de uluslararası diğer muadil yazılımlardan ayıran bir takım temel farkları vardır. Aslında yıllar sonrasını dikkate alarak oluşturulan bu temel farklar Druzonline İSG Yazılımını Türkiye’nin en önemli yazılımı haline getirmiştir.

Druzonline İSG Yazılımının Temel Özellikleri:
 1. Algoritması kendisine özgüdür (taklit değildir)
 2. Hazır veri tabanı üzerinden çalışır (15 bin sayfa işlenmiş ve sorgulanabilir veri içerir)
 3. Raporlar ve istatistiklerde sınır tanımaz (binlerce farklı rapor ve istatistik imkânı sunar)
 4. Esnektir (kullanıcı tarafından 85 modül özelleştirilebilir-kişiselleştirilebilir)
 5. Mevzuata tam uyumludur (İSG mevzuatının tümünü karşılayacak şekilde uyumluluk vardır)
 6. Kullanımı kolaydır (kullanıcıya çok az kayıt girdirir, birçok işlemi kendisi yapar)
B-] DRUZONLİNE İSG YAZILIMININ MODÜLLERİ
 1. GENEL (ORTAK) MODÜL
 
 1. Firma Kayıt İşlemleri
  1. Hizmet Verilen Firma/Firmalar Kayıt Girişi
  2. Hizmet Alınan Firma/Firmalar Kayıt Girişi
  3. Firma Raporları (Listeleri)
  4. Firma İstatistikleri  
 2. Personel Kayıt İşlemleri
  1. Firma/Firmalara Personel Kayıt Girişi
  2. Taşeron Firma/Firmalar Personel Kayıt Girişi
  3. Personel Raporları (Listeleri)
  4. Personel İstatistikleri  
 3. Eğitimler İşlemleri
  1. İSG Eğitimleri
  2. Zorunlu Diğer Eğitimler
  3. Zorunlu Olmayan Eğitimler
  4. Eğitim Raporları (Listeleri)
  5. Eğitim İstatistikleri  
 4. Toplantı İşlemleri
  1. İSG Kurul Toplantıları
  2. Diğer Toplantılar
  3. Toplantı Raporları (Listeleri)
  4. Toplantı İstatistikleri  
 5. Ramak Kala Olay İşlemleri
  1. Ramak Kala Olay Girişi
  2. Ramak Kala Olay Raporları (Listeleri)
  3. Ramak Kala Olay İstatistikleri  
 6. İş Kazası Olayı İşlemleri
  1. İş Kazası Olay Girişi
  2. İş Kazası Olay Raporları (Listeleri)
  3. İş Kazası Olay İstatistikleri  
 7. Meslek Hastalığı İşlemleri
  1. Meslek Hastalığı Girişi
  2. Meslek Hastalığı Raporları (Listeleri)
  3. Meslek Hastalığı İstatistikleri  
 8. Checklist İşlemleri
  1. Checklist Oluştur
  2. Checklist Kişiye Özelleştir
  3. Checklist Firmaya Özelleştir
  4. Checklist Raporu  
 9. Mevzuat-MSDS-Dokuman Yönetimi-Yıllık Plan
  1. İSG Mevzuatı (Güncel, 7500 Madde, Sorgulanabilir)
  2. MSDS Raporları (Türkçe, Sorgulanabilir)
  3. Dokuman Rapor ve İstatistikleri
  4. Yıllık Çalışma Planı Oluşturma
 
 1. İŞ SAĞLIĞI MODÜL
 
 1. Sağlık Gözetimi İşlemleri
 1. İşe Giriş Muayene Kaydı
 2. Periyodik Muayene kaydı
 3. Geç Muayene Kaydı
 4. Laboratuvar Kaydı (Laboratuvar, Odyometre, Göz, Dijital Grafiler)
 5. Sağlık Gözetimi Raporları (Listeleri)
 6. Sağlık Gözetimi İstatistikleri
 
 1. Poliklinik İşlemleri
 1. Poliklinik Muayene Kaydı
 2. İlaç Rehberi (Prospektüs Bilgileri Dahil)
 3. Dijital Radyografi Okuyucu (Dicom Wiewer)
 4. Laboratuvar Kaydı (Laboratuvar, Odyometre, Göz, Dijital Grafiler)
 5. Poliklinik Raporları (Listeleri)
 6. Poliklinik İstatistikleri
 
 1. Hemşirelik İşlemleri
 1. Hemşirelik Kaydı Girişi
 2. Tansiyon Takip İşlemleri
 3. Aşı Takip İşlemleri
 4. Eczane Stok Girişi
 5. Eczane Stok Çıkışı
 6. Hemşirelik Raporları (Listeleri)
 7. Hemşirelik İstatistikleri
 8. Eczane Stok Raporları (Listeleri)
 9. Aşı Raporları (Listeleri)
 
 1. İŞ GÜVENLİĞİ MODÜL
 
 1. Stok-Zimmet Kayıt İşlemleri
  1. Stok Ürün (KKD, Demirbaş, Sarf Malzemeleri vb.) Tanıtımı
  2. Stok Kaydı Girişi
  3. Stok Kaydı Çıkışı
  4. Ürün Zimmet Girişi
  5. Ürün Zimmet Çıkışı
  6. Stok Raporları (Listeleri)
  7. Stok İstatistikleri
  8. Zimmet Raporları (Listeleri)
  9. Zimmet İstatistikleri
 
 1. Araç-Gereç İşlemleri
  1. Araç-Gereç Tanıtımı
  2. Araç-Gereç Servis Bakım-Kalibrasyon İşlemleri
  3. Araç-Gereç Raporları (Listeleri)
  4. Araç-Gereç İstatistikleri  
 2. Risk Değerlendirmesi İşlemleri
  1. Risk Analizi Metod Tanıtımı
  2. Tehlike Ağacı Tanıtımı
  3. Risk Ağacı Tanıtımı
  4. Risk Değerlendirme Kayıt Girişi
  5. Risklerden Korunma (Önleme) Kaydı Girişi
  6. Risk Değerlendirme Raporları (Listeleri)
  7. Risk Değerlendirme İstatistikleri
  8. Risklerden Korunma Raporları (Listeleri)
  9. Risklerden Korunma İstatistikleri
 3. Acil Durum İşlemleri
  1. Acil Durum Ekip Tanıtımı
  2. Acil Durum Tanıtımı
  3. Acil Durum Tatbikatları
  4. Acil Durum Raporları (Listeleri)
  5. Acil Durum İstatistikleri
  6. Acil Durum Ekip Raporları (Listeleri)
  7. Acil Durum Ekip İstatistikleri
 
 1. ÇEVRE GÜVENLİĞİ MODÜL
 
 1. İşyeri Ortam Ölçüm İşlemleri
  1. Ortam Ölçümü Tür Tanıtımı
  2. Ortam Ölçümü Kayıt Girişi
  3. Ortam Ölçüm Sonuçlarını Risk Değerlendirmesiyle Eşleştirme
 
DRUZ E-REÇETE

Druz E-Reçete Yazılımı 1 Ocak 2018 Yılında İşyeri Hekimlerinin yazdıkları reçetelerin Medula sistemine gönderilmesi için yazılmış spesifik bir yazılım programımızdır. Amacı sadece elektronik reçeteleri ÇSGB bünyesinde bulunan Medula sistemine göndermektir. Dolayısıyla Druz E-Reçete tek bir modülden oluşmaktadır.
Programı indirme web adresi : https://www.erecete.net

 
DRUZONLİNE İSG YAZILIMI – WEB

Druzonline Web tabanlı İSG Yazılımımız aslında masaüstü yazılımımızın birebir aynısı olacak şekilde geliştirilmesi devam eden yazılımımızdır. Bu yazılımımızın masaüstü yazılımımızdan en temel farklı İBYS sisteminden sonra geliştirildiği için, İBSY sistemine tam uyumlu olarak geliştirilmektedir. Bir başka ifadeyle İBYS sisteminden önce üretilmiş olan yazılımlar açısından sorun olan eski kayıtların kullanılamaması ve bazı modüllerde revizyonların yapılması durumlarını ortadan kaldırmaktadır.

A-] DRUZONLİNE İSG YAZILIMININ MODÜLLERİ
 
 1. GENEL (ORTAK) MODÜL
 
 1. Firma Kayıt İşlemleri
  1. Hizmet Verilen Firma/Firmalar Kayıt Girişi
  2. Firma Raporları (Listeleri)
  3. Firma İstatistikleri  
 2. Personel Kayıt İşlemleri
  1. Firma/Firmalara Personel Kayıt Girişi
  2. Taşeron Firma/Firmalar Personel Kayıt Girişi
  3. Personel Raporları (Listeleri)
  4. Personel İstatistikleri  
 3. Eğitimler İşlemleri
  1. İSG Eğitimleri
  2. Eğitim Raporları (Listeleri)
  3. Eğitim İstatistikleri
 
 1. İŞ SAĞLIĞI MODÜL
 
 1. Sağlık Gözetimi İşlemleri
 1. İşe Giriş Muayene Kaydı
 2. Periyodik Muayene kaydı
 3. Geç Muayene Kaydı
 4. Laboratuvar Kaydı (Laboratuvar, Odyometre, Göz)
 5. Sağlık Gözetimi Raporları (Listeleri)
 6. Sağlık Gözetimi İstatistikleri
 
 1. Poliklinik İşlemleri
 1. Poliklinik Muayene Kaydı
 2. Laboratuvar Kaydı (Laboratuvar, Odyometre, Göz)
 3. Poliklinik Raporları (Listeleri)
 4. Poliklinik İstatistikleri