Hakkımızda

DRUZ YAZILIM; 2011 yılında, -sadece- İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yazılım yapmak üzere kurulmuş bir firmadır.


DRUZ YAZILIM “ALGORİTMASI ÖZGÜNDÜR”

Druz Yazılım, üretmiş olduğu İSG yazılımlarının her bir modülü için, taklitten uzak “Özgün Algoritma” geliştirerek üretim yapmıştır. Çünkü yazılım “algoritmasındaki” olası hatalar; çok emek harcanmış olsa da ne işe yarayacağı hususu tartışmaya açık, daha ziyade “veri girişine” dayalı olan ve birbirine benzeyen taklitçi yazılımların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Druz Yazılım, bu riski öngörmüş; İSG alanının tamamına “bütüncül” bir anlayışla bakarak, Yazılım Algoritmasını özgün hale getirmiş ve kendine has bir yazılım ortaya koymuştur.

Druz Yazılım doğru kurgulandığı için, kullanıcıya; “denetim ve karar verme süreçlerinin etkinliği bakımından” ciddi katkılar sağlamaktadır. Word, Excel, PDF gibi ortamlarda tutulan kayıtların çok ötesinde, kullanılabilir ve sorgulanabilir veritabanı oluşturma imkânı sunmaktadır. Dolayısıyla; Druz Yazılım, kullanıcıyı “dijital çöplük” olarak nitelendirilen verileri girmekten kurtarmış olmaktadır.


DRUZ YAZILIM “HAZIR VERİ TABANI ÜZERİNDEN ÇALIŞIR”

Druz Yazılımın bütün veri giriş alanlarında, yazılım içinde var olan “hazır veri tabanları” kullanılmakta, manuel (elle) kayıt girişine -açıklama ve not alanları dışında- izin verilmemektedir. Druz Yazılımda halihazırda kullanılan veri tabanları (İSG Mevzuatı, MSDS, Adres, İlaç Prospektüsleri, Tehlikeler, Riskler, Checklistler vb.) yaklaşık 15.000 sayfa civarındadır. Druz Yazılım tarafından hazırlanan veri tabanları, işlenmiş veriler olduğu için, kelime bazında dahi arama / sorgulama yapılabilir durumdadır.

Hazır veri tabanı kullanılmasının, Kullanıcı açısından avantajları:
  1. Yazılımın kullanımında kolaylık sağlar.
  2. Her türlü rapor (liste) alma imkânı sağlar
  3. Her türlü istatistik alma imkânı sağlar.
  4. Yanlış kayıt girişine engel olur.
  5. Farklı hazır verileri birbiriyle entegre ederek, çok farklı analizler yapabilecek sorgulama imkânı sağlar.


DRUZ YAZILIM “RAPORLAR VE İSTATİSTİKLERDE SINIR TANIMAZ”

Druz Yazılımda, girilen her türlü kaydın rapor (liste) ve istatistikleri alınabilir. Druz Yazılım bu rapor ve istatistiklerin sorgulanması için birtakım kriterler (tarih, işlemi yapan, normal, en düşük, en yüksek, aralık, şirket, alt şirket, bölüm, alt bölüm, personel, ayrılan personel, çalışan personel, sonuç vb.) kullanarak kullanıcıya değişik kombinasyonlarda binlerce farklı rapor ve istatistik alma imkânı sunar.

Ayrıca; isteğe bağlı olarak birbiriyle ilişkilendirilebilir ve/veya İSG mevzuatına göre zaten ilişkilendirilmesi gereken (ölçülen gürültü düzeyi ile işitme kaybı, çalışma süresi ile meslek hastalığı vb.) kayıtlar; Druz Yazılım tarafından, tüm İSG mevzuatı dikkate alınarak otomatik olarak eşleştirilir. Böylece; Druz Yazılım, İSG mevzuatının kullanıcıya yüklediği tüm sorumluluğu karşılayabilecek nitelikte rapor ve istatistikler sunmuş olur.


DRUZ YAZILIM “ESNEKTİR–ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR”

Druz Yazılım, kullanıcısına her türlü kullanım esnekliği sağlamaktadır. Kullanıcı, Druz Yazılımın birçok modülünde (yeni risk metodu tanıtma, var olanı revize etme veya silme, ilaç ekleme vb. 90 farklı yerde) istediği müdahaleleri yaparak, yazılımı kişiselleştirebilmektedir. Böylece; hem yazılım firmasının şablonlarına ve güncellemelerine bağımlı olmaktan kurtulmakta, hem de işlemlerini kendisi de yapabildiği için zaman kaybı yaşamamaktadır.


DRUZ YAZILIM “MEVZUATA TAM UYUMLUDUR”

Druz Yazılım; gerek veri giriş ekranlarında, gerek rapor ve istatistiklerin oluşturulmasında İSG mevzuatının tamamını (yaklaşık 7500 madde) bütüncül bir yaklaşımla dikkate alarak yazılım algoritmasını oluşturmuştur. Örneğin; Druz Yazılım, sadece Odiyometri raporunda dahi, 15 farklı mevzuat maddesini dikkate alarak raporlama yapmaktadır.

Druz Yazılım, mevzuatın yanısıra; ILO Sözleşmeleri, AB Direktifleri ve ISO-TS Standartları gibi uluslararası ve ulusal birçok kaynağı da yazılım geliştirme sürecinde dikkate almaktadır.


DRUZ YAZILIM “KULLANIMI KOLAYDIR”

Druz Yazılım, “kullanıcı dostu” bir yazılımdır. Druz Yazılımın temel yaklaşımı; yazılımın yapabileceği ne varsa bunun tamamını yazılıma yaptırmak ve kullanıcıya olabildiğince az iş bırakmak üzerine kurgulanmıştır. Ayrıca, kullanıcının zorunlu olarak girmesi gereken veriler için de farklı çözümler (insan kaynakları programlarından otomatik personel transferi, karekod/barkod okuyucuyla kayıt girmek gibi) geliştirerek bunları da olabildiğince uygulamaktadır.

Ayrıca İSG ile dolaylı yoldan ilişkisi olan (online ilaç, mevzuat ve MSDS güncelleme, eğitim katılım sertifikası tasarım editörü, dijital radyografi okuyucu gibi) alanlarda, kullanıcıya program içinden çözümler üreterek, başka program gereksinimlerini ortadan kaldırmaktadır.